Informácie

Oprava televíznych prijímačov priamo u zákazníka

Servis všetkých typov a značiek televíznych prijímačov

Kontakt:

Ľudovít Homola
Zadunajská cesta 3
Bratislava

0905 846 710
02 / 62 41 08 07

tvservis[at]zoznam.sk